https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/sme2.jpg

PLANET Turkey, KOBİ’lerin zorlukların üstesinden gelmelerine ve yeni ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için halihazırda modern ve entegre bir hizmet portföyüne sahiptir. Bu portföy beş stratejik sütuna dayanmaktadır: • Yatırım ve işletme sermayesi finansmanı için finansal yeniden yapılandırma ve yeni finansal araçların kullanılması • Yeni piyasa koşullarına uyum sağlamak için operasyonel ve organizasyonel uyum • En...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/sectors-tekstil.jpg

İstihdam politikaları, özellikle uzun vadeli yapısal dönüşümler bağlamında sanayi ve yenilik politikalarıyla kesişmeleri nedeniyle, politika-yapıcılar ve hükümetler için zorluklar sunmaya devam etmektedir. Bugün, istihdam politikası eylemleri ve reformları, uzun vadede sosyal ve mali maliyetlerin birikmesini önlerken, mevcut ve yeni beceriler için işgücü piyasası ihtiyaçlarını teşvik ederek ve eşleştirerek, istihdam yaratmayı teşvik etmek ve istihdam açısından...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/international-donors2.jpg

Kalkınma yardımı ve uzmanlık, dünya çapındaki birçok ülke için kaynak kısıtlamaları ve proje ve programları planlama, geliştirme ve uygulama kapasitesinin olmaması açısından özel bir önem kazanmıştır. Uluslararası bağışçılar ve kalkınma kuruluşları, çok çeşitli teknik ve idari olanaklarla birlikte finansal destek sağlayarak, gelişmekte olan ve gelişmemiş dünyanın sosyo-ekonomik ilerleme önündeki engelleri aşmalarına yardımcı olur. Avrupa Birliği,...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/sectors-tbmm.jpg

Bakanlıklar ve Kamu Otoriteleri daha verimli, şeffaf, duyarlı ve vatandaş odaklı olmak için reformlar yapmaktadır. Kamu idareleri daha esnek ve performans odaklı hale gelmekte, planlama ve bütçelemelerinde ileriye dönük bir yaklaşım benimsemektedir. Sunulan süreç ve organizasyonel değişiklikler, giderek artan bir şekilde nihai performans sonuçlarına ve sunulan hizmetlerin kalitesine odaklanmaktadır. Kamu idareleri, esas olarak yeni pazarların...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/transport.jpg

Büyüme ve istihdam oranlarıyla ifade edildiği gibi, kalkınmayla doğrudan ilişkileri nedeniyle, ulaşım sistemleri ve sivil altyapı dinamik eğilimler ve dolayısıyla karmaşık zorluklar sergilemektedir. Halihazırda, çoğu alanda mevcut olan sınırlı kaynaklar, artan talebe hizmet etmek için odaklanmış bir yönetim gerektirirken, belirgin kamu finansmanı eksikliği, büyük sivil altyapı bileşenleri için KÖİ/İmtiyaz planlarından yararlanma eğilimine yol açmaktadır. Aynı...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/emergy-water-environment.jpg

Enerji, su kaynakları yönetimi, atık yönetimi ve ayrıca çevre koruma ve koruma planları, büyüme ve rekabet gücü oranlarıyla ifade edildiği gibi, kalkınma ile doğrudan ilişkilerinden dolayı dinamik eğilimler ve dolayısıyla karmaşık zorluklar sergilemektedir. Büyümeyi doğal kaynaklardan ayırarak kalkınmanın sürdürülebilirliğini artırmak hayati önem taşımaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, değişen enerji üretim karışımı ve karbondan arındırma...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/financial-inst..jpg

Finansal Kurumlar Sektörü son yıllarda sosyo-ekonomik, düzenleyici ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızlı değişimlere uğramıştır. Finansal hizmetlerin birçok durumda Lehman sonrası dünyadaki dünya finansal krizinin kaynağında yattığı ya da devlet borcu krizinin ardından yer aldığı tespit edilmiştir. Bankacılık sektörü aracılığıyla ülke ekonomisine ya da şiddetli ekonomik gerilemenin bir sonucu olarak finansal kurumların kendilerine uygulanan muazzam...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/finance-post.jpg

İnovasyon; pazarlara, hükümetlere ve topluma değer katan, yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünler, süreçler, pazarlama yöntemleri ve organizasyon yapılarının yaratılması anlamına gelir. Araştırma ve İnovasyona (Ar-Ge) yapılan yatırımlar uzun vadeli büyümeyi yönlendirmektedir ve ayrıca Ar-Ge’ye yatırım yapan ülkelerin mevcut ekonomik krizden daha hızlı toparlandığı yaygın olarak kabul edilmektedir. Fikirler büyümek ve vatandaşlara ve ekonomilere fayda...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/telecom-post.jpg

Teknoloji, muhtemelen bugünümüzün ve geleceğimizin ekonomik ve sosyal bağlamına küresel ölçekte katkıda bulunan en etkili faktördür. Bu nedenle Telekom, Bilgi Teknolojisi, Medya ve Elektronik gibi teknoloji odaklı sektörler, aynı zamanda çok önemli zorluklarla karşı karşıya kalan bu faktörün ön saflarında yer almaktadır. Fiziksel dünyadan dijital dünyaya geçiş, çok sayıda ekonomik ve sosyal aktivitede büyük bozulmalara...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.