https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/Ekran-goruntusu-2024-01-25-223202.png

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında uygulanan, Kütahya Belediyesi’nin nihai faydalanıcısı olduğu ve Planet-Türkiye olarak yürütücü ortaklığını üstlendiğimiz, “Kütahya’da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi” (RAYSOP) başlangıç toplantısı 20 Haziran 2023 tarihinde tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşti. Proje kapsamında; Kütahya’nın sosyo-ekonomik kalkınmasına yaratıcı endüstriler sektörünün...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/etkinlik-fotog╠araf3-1280x640.jpeg

AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ve Planet SA liderliğindeki konsorsiyumun teknik desteği ile yürütülen, IPA II dönemi “Yüksekova Atık Su Arıtma Tesisi için Teknik Destek ve Kontrolörlük Projesi” kapsamında; iklim krizi çölleşme ve kuraklaşma ile mücadele kapsamında özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik birçok değerli katılımcı ile 19 Haziran’da Yüksekova’da gerçekleştirildi. Etkinlik aynı zamanda yerel...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2022-12-21-at-22.36.54-1-1080x640.jpeg

AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ve Planet SA liderliğindeki konsorsiyumun teknik desteği ile yürütülen, IPA II dönemi “Yüksekova Atık Su Arıtma Tesisi için Teknik Destek ve Kontrolörlük Projesi” kapsamında Yunanistan ve İspanya’daki atıksu arıtma tesislerine çalışma gezisi düzenlendi: Yüksekova Belediyesi’nin yararlanıcısı olduğu “Yüksekova Atıksu Arıtma Tesisi için Teknik Yardım ve Kontrolörlük Projesi” kapsamında Belediye...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/dia2-1280x640.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi DİA (Döngüsel İşler Atölyesi) merkezinde düzenlenen aylık toplantı, 3 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda: 1. İspanya’da düzenlenen genel kurul sonrası düşünceler ele alındı ve yapılacaklar konuşuldu, 2. Yeni makerlar (üreticiler), projeler ve mevcut projelerle ilgili güncellemeler ele alındı, 3. WP4 Platformu ile ilgili sorunların azaltılması/giderilmesi için neler yapılabileceği tartışıldı.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/16th-progress-meeting-1280x640.jpg

AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ve Planet SA liderliğindeki konsorsiyumun teknik desteği ile yürütülen, “Yüksekova Atık Su Arıtma Tesisi için Teknik Destek ve Kontrolörlük Projesi” kapsamında 16. Aylık İlerleme Toplantısı ilgili paydaşların katılımı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. #PlanetTurkeyConsulting

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/sme2.jpg

PLANET Turkey, KOBİ’lerin zorlukların üstesinden gelmelerine ve yeni ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için halihazırda modern ve entegre bir hizmet portföyüne sahiptir. Bu portföy beş stratejik sütuna dayanmaktadır: • Yatırım ve işletme sermayesi finansmanı için finansal yeniden yapılandırma ve yeni finansal araçların kullanılması • Yeni piyasa koşullarına uyum sağlamak için operasyonel ve organizasyonel uyum • En...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/sectors-tekstil.jpg

İstihdam politikaları, özellikle uzun vadeli yapısal dönüşümler bağlamında sanayi ve yenilik politikalarıyla kesişmeleri nedeniyle, politika-yapıcılar ve hükümetler için zorluklar sunmaya devam etmektedir. Bugün, istihdam politikası eylemleri ve reformları, uzun vadede sosyal ve mali maliyetlerin birikmesini önlerken, mevcut ve yeni beceriler için işgücü piyasası ihtiyaçlarını teşvik ederek ve eşleştirerek, istihdam yaratmayı teşvik etmek ve istihdam açısından...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/international-donors2.jpg

Kalkınma yardımı ve uzmanlık, dünya çapındaki birçok ülke için kaynak kısıtlamaları ve proje ve programları planlama, geliştirme ve uygulama kapasitesinin olmaması açısından özel bir önem kazanmıştır. Uluslararası bağışçılar ve kalkınma kuruluşları, çok çeşitli teknik ve idari olanaklarla birlikte finansal destek sağlayarak, gelişmekte olan ve gelişmemiş dünyanın sosyo-ekonomik ilerleme önündeki engelleri aşmalarına yardımcı olur. Avrupa Birliği,...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.