Araştırma ve İnovasyon

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/finance-post.jpg

İnovasyon; pazarlara, hükümetlere ve topluma değer katan, yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünler, süreçler, pazarlama yöntemleri ve organizasyon yapılarının yaratılması anlamına gelir. Araştırma ve İnovasyona (Ar-Ge) yapılan yatırımlar uzun vadeli büyümeyi yönlendirmektedir ve ayrıca Ar-Ge’ye yatırım yapan ülkelerin mevcut ekonomik krizden daha hızlı toparlandığı yaygın olarak kabul edilmektedir.

Fikirler büyümek ve vatandaşlara ve ekonomilere fayda sağlayacak ürün veya hizmetler haline gelmek için inovasyon dostu bir ortama ihtiyaç duyarken, Türkiye halk eğitimi ve inovasyon sistemlerindeki zayıflıklar, yetersiz finansman, pahalı patentler, güncel olmayan düzenlemeler ve prosedürler, yavaşlama gibi birçok engelle karşı karşıya. Araştırma ve Yenilik için koşullar ve finansmana erişimi iyileştirerek, yenilikçi fikirler; büyüme ve istihdam yaratan ürün ve hizmetlere dönüştürülebilir.

Horizon 2020 – bu fonların çekeceği özel yatırımlara ek olarak – 2014-2020 yılları için yaklaşık 80 milyar Avro’luk fonla şimdiye kadarki en büyük AB Ar-Ge programı ve İnovasyon Birliği’nin hedeflerine ulaşmak için ana finansman aracı olarak görülmektedir: Ekonomik büyümeyi yönlendirmek ve istihdam yaratmak temel misyonlardandır. Horizon 2020, mükemmel bilime, endüstriyel liderliğe ve toplumsal zorluklarla mücadeleye önem verir, herkese açıktır ve Avrupa Araştırma Alanı’nı tamamlamak ve daha da geliştirmek için daha fazla önlemle tamamlanacaktır.

Projeler, AB üye ülkeleri, Batı Balkan, Akdeniz (MEDA), Doğu Avrupa ve Orta Asya (EECA) ve diğer ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden gelen ortakları ve yararlanıcıları içeren geniş bir coğrafi dağılım sunmaktadır.

Bu bağlamda Türkiye’deki Kuruluşlar -Sanayi ve Üniversiteler- H2020 Projelerine ortak olarak veya hatta koordinatör olarak katılarak U2020’den tam olarak yararlanma olanağına sahiptir.

PLANET’in Türkiye Araştırma ve İnovasyon faaliyetleri ve hizmetleri, bilgi toplumunun gelecekteki evrimini öngören ve şekillendiren yenilikçi yöntemlerin, senaryoların ve modellerin geliştirilmesine, gerçek iş/kurumsal ortamlarda ileri teknolojik çözümlerin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına, pazar araştırmalarının ve iş dünyasının geliştirilmesine odaklanır. Ar-Ge sonuçlarını, gelecekteki kullanımı ve yaygınlaştırılması için planlar, AB Ar-Ge uluslararası işbirliği politikasının geliştirilmesine destek sağlar, Ar-Ge sonuçlarının kullanıcılarına ve Ar-Ge programlarına yeni katılanlara eğitim ve destek sağlar.

Ayrıca Planet Turkey, büyük ölçekli Ar-Ge projelerinin teknik ve idari proje yönetimindeki saygın deneyimiyle, yukarıda belirtilen hizmet tekliflerini, alanında lider bir aktör olarak farklılaştırarak birleştirir.

PLANET’in Türkiye Araştırma ve İnovasyon faaliyetleri geniş bir sektör yelpazesini hedeflemektedir. Başlangıçta Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (e-Devlet hizmetleri ve sistemleri, bilgi yönetimi, işbirlikçi çalışma ve e-Öğrenme, e-ticaret için yöntemler ve sistemler) önem vermektedir. Şirket; Enerji, Çevre, Sağlık, Ulaştırma ve Sosyoekonomik Bilimler alanlarındaki faaliyetlerini kademeli olarak genişleterek, tüm endüstrileri destekleyerek, Horizon 2020’nin yeni yönlerine hizmet verip gereklilikleri karşılamaktadır. Bu doğrultuda, kendini işine adamış bir ekip araştırma ve yenilik faaliyetlerinin koordinasyonu ve izlenmesinden sorumludur.

Son olarak, PLANET’in Türkiye Ar-Ge faaliyetlerinin başarılı bir şekilde uygulanmasındaki kilit unsur, dünya çapında önde gelen endüstri yenilikçileri, öncü akademik araştırma enstitüleri ve diğer inovasyon aktörlerinden oluşan çeşitli bir ağ ile işbirliğidir.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.