Finansal Kurumlar

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/sectors-finance.jpg

Finansal Kurumlar Sektörü son yıllarda sosyo-ekonomik, düzenleyici ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızlı değişimlere uğramıştır. Finansal hizmetlerin birçok durumda Lehman sonrası dünyadaki dünya finansal krizinin kaynağında yattığı ya da devlet borcu krizinin ardından yer aldığı tespit edilmiştir. Bankacılık sektörü aracılığıyla ülke ekonomisine ya da şiddetli ekonomik gerilemenin bir sonucu olarak finansal kurumların kendilerine uygulanan muazzam baskılar, Finansal Kurumlar sektörünün evrimini işaret ediyor.

Finansal hizmetler endüstrisindeki kriz sonrası manzara, istikrarı sağlayacak mekanizmalar gerektiriyor. Krizin sonucu olarak oluşturulan gelişmiş düzenleyici normlara bağlı kalma ihtiyacı, aşırı nakit sıkıntısı durumlarında mücadele eden reel ekonomiyi finanse etme ihtiyacı ile birlikte, yeni iş modelleri arayışında önemli insan ve finansal kaynakların taahhüdünü gerektirmektedir. Sektörün normal çalışma koşullarına dönmesi, mevcut devlet mülkiyetinden uzaklaşarak yeni bir iş dalgası arayışı içinde büyüme, maliyet verimliliği ve karlı operasyonlar.

PLANET Türkiye, müşteri organizasyonlarını harekete geçiren ve kaynaklarını bir sahiplenme duygusu oluşturmak için kullanan rehberli bir katılımcı yaklaşımı izleyerek, müşterilerin küçük ve büyük ölçekli müdahaleleri başarının kilit unsuru olarak yeterince kapsaması için destekler.

PLANET Türkiye, Finansal Kurumlara ya tek başına ya da ortaklarıyla birlikte geniş bir yelpazede temel Strateji ve Finans, Yönetim Danışmanlığı ve BİT Danışmanlığı Hizmetleri sunmaktadır, ancak aynı zamanda özel yatırımların finansmanı ve yönetimi ile ilgili Kalkınma Danışmanlığı Hizmetlerinin sağlanmasında da aktif olmuştur. ayrıca proje bankalanabilirliği ile ilgili riskleri belirlemek ve azaltmak için PPP/PFI/İmtiyaz ve Özel projelerin Finansörlerini destekleyen Altyapı Geliştirme sağlanmasında.

Geniş bir birikmiş uzmanlık ve bilgi birikimi havuzundan yararlanarak, her müşterinin ihtiyaçlarına göre özel olarak oluşturulmuş çözümler sunabiliyoruz.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’s presence is directly related to the history of PLANET S.A., the largest member of Planet Group, a privately owned company having as shareholders its top management and the National Bank of Greece, and being a leading consulting firm in South Eastern Europa and Eastern Mediterranean since 1987.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.