Finansal Kurumlar

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/financial-inst..jpg

Finansal Kurumlar Sektörü son yıllarda sosyo-ekonomik, düzenleyici ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızlı değişimlere uğramıştır. Finansal hizmetlerin birçok durumda Lehman sonrası dünyadaki dünya finansal krizinin kaynağında yattığı ya da devlet borcu krizinin ardından yer aldığı tespit edilmiştir. Bankacılık sektörü aracılığıyla ülke ekonomisine ya da şiddetli ekonomik gerilemenin bir sonucu olarak finansal kurumların kendilerine uygulanan muazzam baskılar, Finansal Kurumlar sektörünün evrimini işaret ediyor.

Finansal hizmetler endüstrisindeki kriz sonrası manzara, istikrarı sağlamak için mekanizmalar gerektirmektedir. Krizin bir sonucu olarak ortaya çıkan gelişmiş düzenleyici normlara bağlı kalma ihtiyacı, aşırı nakit sıkıntısı durumlarında mücadele eden reel ekonomiyi finanse etme ihtiyacı ile birlikte, iş modelleri arayışında önemli insan ve finansal kaynakların taahhüdünü gerektirir; Yeni bir ticari büyüme dalgası, maliyet verimliliği ve karlı operasyonlar arayışında, sektörü mevcut devlet mülkiyetinden uzaklaştırarak normal çalışma koşullarına geri döndüren çözümler gerektirir.

PLANET Türkiye, müşteri organizasyonlarını harekete geçiren ve kaynaklarını bir sahiplenme duygusu oluşturmak için kullanan rehber bir katılımcı yaklaşımını izleyerek, müşterilerin küçük ve büyük ölçekli müdahaleleri, başarının kilit unsuru olarak yeterince kapsaması için destekler.

PLANET Türkiye, Finansal Kurumlara ya tek başına ya da ortaklarıyla birlikte geniş bir yelpazede temel Strateji ve Finans, Yönetim Danışmanlığı ve BİT Danışmanlığı Hizmetleri sunmaktadır, ancak aynı zamanda özel yatırımların finansmanı ve yönetimi ile ilgili Kalkınma Danışmanlığı Hizmetlerinin sağlanmasında da aktif olmuştur, ayrıca proje bankalanabilirliği ile ilgili riskleri belirlemek ve azaltmak için PPP/PFI/İmtiyaz ve Özel projelerin Finansörlerini destekleyen Altyapı Geliştirme sağlanmasında da aktiftir.

Geniş, birikimli uzmanlık ve bilgi birikimi havuzundan yararlanarak, her müşterinin ihtiyaçlarına göre özel olarak oluşturulmuş çözümler sunmaktadır.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.