Bakanlıklar ve Kamu Makamları

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/sectors-tbmm.jpg

Bakanlıklar ve Kamu Otoriteleri daha verimli, şeffaf, duyarlı ve vatandaş odaklı olmak için reformlar yapmaktadır. Kamu idareleri daha esnek ve performans odaklı hale gelmekte, planlama ve bütçelemelerinde ileriye dönük bir yaklaşım benimsemektedir. Sunulan süreç ve organizasyonel değişiklikler, giderek artan bir şekilde nihai performans sonuçlarına ve sunulan hizmetlerin kalitesine odaklanmaktadır. Kamu idareleri, esas olarak yeni pazarların yaratılmasına ve düzenlenmesine odaklanarak, bazı hizmetlerin doğrudan tedarikini ya dışarıdan sağlananlarla ya da özel sektör kuruluşlarıyla ortaklaşa olarak aşamalı olarak değiştirmiştir. Ayrıca, kamu sektörü istihdamı, daha esnek, bireyselleştirilmiş ve performansa dayalı uygulamaların seçici olarak getirilmesiyle önemli değişikliklere uğramıştır.

Dünya çapında büyüyen kamu sektörü reformları, öğrenilen dersler ve en iyi uygulamalardan oluşan bir havuz oluşturmaktadır. Bununla birlikte, modernleşmenin bağlama bağlı olduğu ve her bir reform parçasının kamu yönetimi sisteminin iç içe geçmiş tüm parçalarını etkileyeceği karmaşık ve sürekli bir süreç olarak tek tek ülkenin ihtiyaçlarına ve koşullarına göre uyarlanması gerektiği açıkça kabul edilmektedir.

Sunulan hizmetler aşağıdaki temel kategorilere göre gruplandırılabilir:

  • Ulusal, bölgesel veya sektörel düzeyde hükümet geliştirme faaliyetlerinin formüle edilmesi, planlanması ve uygulanmasında kamu idaresini destekleyen Kalkınma Danışmanlığı Hizmetleri.
  • Kamu sektörü yapılarını, operasyonlarını ve prosedürlerini modernleştirmeyi ve daha vatandaş dostu hale getirmeyi amaçlayan Yönetim ve BİT Danışmanlık Hizmetleri.
    Geniş bir birikmiş uzmanlık ve bilgi birikimi havuzundan yararlanarak, her müşterinin özel ihtiyaçlarına dayalı çözümler sunabiliyoruz.
https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’s presence is directly related to the history of PLANET S.A., the largest member of Planet Group, a privately owned company having as shareholders its top management and the National Bank of Greece, and being a leading consulting firm in South Eastern Europa and Eastern Mediterranean since 1987.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.