Telekom, Bilgi, Medya ve Elektronik

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/telecom-post.jpg

Teknoloji, muhtemelen bugünümüzün ve geleceğimizin ekonomik ve sosyal bağlamına küresel ölçekte katkıda bulunan en etkili faktördür. Bu nedenle Telekom, Bilgi Teknolojisi, Medya ve Elektronik gibi teknoloji odaklı sektörler, aynı zamanda çok önemli zorluklarla karşı karşıya kalan bu faktörün ön saflarında yer almaktadır.

Fiziksel dünyadan dijital dünyaya geçiş, çok sayıda ekonomik ve sosyal aktivitede büyük bozulmalara yol açtı ve elektronik cihazlar, telekomünikasyon ağları ve elektronik cihazlar ve internet tarafından sağlanan yetenekleri ana kaldıraç olarak kullanan yeni iş modellerinin ve pazarların ortaya çıkmasını teşvik etti.

Bu devamlı ve geniş değişim, telekom, bilgi, medya ve elektronik sektörlerindeki aktörleri de etkiliyor. Kuruluşlar, aşağıdakileri içeren zorluklarla ilgili olarak değişen pazar ihtiyaçları ve rekabet baskıları arasında uyum sağlamak ve hayatta kalmak için hızlı olmalıdır:

  • Geleneksel gelir akışlarının azalması (örneğin sesli aramalar, paket yazılımlar, basılı veya genel olarak yayınlanan içerik)
  • Yeni müşteri ihtiyaçları (örn. veri odaklı iletişim, bulut bilişim, nesnelerin interneti, sosyal medya, kişiselleştirilmiş bilgi ve eğlence)
  • Sermaye harcamaları ve İşletme Giderleri verimliliği (ör. ağ paylaşımı, küçültme, maliyet düşürme)
  • Mevzuata uygunluk (ör. adil rekabet, veri koruma, şeffaflık)

Sektör aktörlerini bu tür zorlukların üstesinden gelme konusunda destekleyen hizmetler öncelikle şunları içerir:

  • Kurumsal strateji ve iş planlaması
  • Entegre Yeniden Yapılandırma
  • Operasyon iyileştirme ve performans yönetimi
  • Organizasyonel yeniden yapılanma ve dönüşüm
  • İnsan sermayesi yönetimi
  • Kurumsal Finansman
https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.