Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler)

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/sme-post.jpg

PLANET Türkiye, KOBİ’lerin bu zorlukların üstesinden gelmelerine ve yeni ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için halihazırda modern ve entegre bir hizmet portföyüne sahiptir. Bu portföy beş stratejik sütuna dayanmaktadır:
• Yatırım ve işletme sermayesi finansmanı için finansal yeniden yapılandırma ve yeni finansal araçların kullanılması
• Yeni piyasa koşullarına uyum sağlamak için operasyonel ve organizasyonel uyum
• En son teknoloji standartlarını ve uluslararası pazar ihtiyaçlarını yakalamak için iş altyapısının modernizasyonu
• Yerel avantajlar ve ihracat yeteneklerinin güçlendirilmesi kullanılarak yeni yüksek değerli ürün/hizmetlerin geliştirilmesi
• Ar-Ge faaliyetlerinin kurum içinde veya bağımsız Ar-Ge enstitülerinin Ar-Ge projelerine katılım yoluyla tanıtılması

PLANET Türkiye, benzersiz bir teşhis ve hizmet sunumu metodolojisi kullanarak ve geniş bir üst düzey saha uzmanlarından oluşan ağdan yararlanarak, KOBİ’lerin yeni amaç ve hedeflerine ulaşmaları için değerli bir ortak haline geliyor.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’s presence is directly related to the history of PLANET S.A., the largest member of Planet Group, a privately owned company having as shareholders its top management and the National Bank of Greece, and being a leading consulting firm in South Eastern Europa and Eastern Mediterranean since 1987.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.