Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler)

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/sme2.jpg

PLANET Turkey, KOBİ’lerin zorlukların üstesinden gelmelerine ve yeni ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için halihazırda modern ve entegre bir hizmet portföyüne sahiptir. Bu portföy beş stratejik sütuna dayanmaktadır:
• Yatırım ve işletme sermayesi finansmanı için finansal yeniden yapılandırma ve yeni finansal araçların kullanılması
• Yeni piyasa koşullarına uyum sağlamak için operasyonel ve organizasyonel uyum
• En son teknoloji standartlarını ve uluslararası pazar ihtiyaçlarını yakalamak için iş altyapısının modernizasyonu
• Yerel avantajlar ve ihracat yeteneklerinin güçlendirilmesi kullanılarak yeni yüksek değerli ürün/hizmetlerin geliştirilmesi
• Ar-Ge faaliyetlerinin kurum içinde veya bağımsız Ar-Ge enstitülerinin Ar-Ge projelerine katılım yoluyla tanıtılması

PLANET Turkey, benzersiz bir teşhis ve hizmet sunumu metodolojisi kullanarak ve geniş-üst düzey saha uzmanlarından oluşan ağdan yararlanarak, KOBİ’lerin yeni amaç ve hedeflerine ulaşmaları için değerli bir ortak haline gelmiştir.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.