Projenin genel amacı, Avrupa Standartları ile birlikte Türkiye için Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II Gösterge Strateji Belgesinde belirlenen önceliklere uygun olarak yerel yönetimlerde etik ve yolsuzlukla mücadele çabalarına katkıda bulunmaktır. Projenin amacı, seçilmiş ve seçilmemiş kamu görevlileri arasında hizmet sunumu sırasında etik bir kültürü teşvik etmek ve etik olmayan davranışları ve yolsuzluğu en aza...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/dsfsf.-640x640.jpg

Genel Konsorsiyum Toplantısı PLANET TURKEY 7-8 Kasım tarihlerinde Hollanda’nın Venlo kentinde POP MACHINA projesinin genel konsorsiyum toplantısına katıldı. Yapımcı toplulukları harekete geçirmek için genel strateji ve metodoloji üzerinde anlaşmaya varıldı ve Şehir Toplulukları’nın başlatacağı çalıştayların planlanması. İstanbul’da Yaygınlaştırma Etkinliği 28 Kasım 2019 PLANET Türkiye, diğer ortaklarla birlikte, POP MAKİNA proje hedeflerinin ve faaliyetlerinin ve İstanbul...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/eunews.jpg

PLANET TURKEY, “Seçilmiş ve Seçilmemiş Yerel Yönetim Memurları Arasında Etik Bilincin Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım”ı konsorsiyum ortağı olarak uygulamaya başlamıştır. Projenin genel amacı, “Avrupa Standartları ile birlikte Türkiye için Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II Gösterge Strateji Belgesinde belirlenen önceliklere uygun olarak yerel yönetimlerde etik ve yolsuzlukla mücadele çabalarına katkıda bulunmaktır”. Bu bağlamda, Projenin amacı...

PLANET TURKEY, konsorsiyum ortağı olarak “COSME Programının Koordinasyonunun ve Teşvikinin Artırılması ve KOBİ Destek Altyapısı için Kapasite Geliştirme için Teknik Yardım”ı uygulamaya başladı. COSME programı, KOBİ’lerin finansmana erişimini iyileştirmeyi amaçlayan İşletmelerin ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rekabet Edebilirliğine yönelik büyük Avrupa girişimidir. Küresel ekonomik kriz sonrasında AB ekonomisinin canlandırılması için 2020 Stratejisi hedeflerine ulaşılmasında...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/popmachinakare.jpg

PLANET TURKEY, POP-MACHINA Projesi’nde İstanbul’daki pilot uygulamayı desteklemekten sorumlu kuruluş olarak yer almaktadır. POP MAKİNA – Döngüsel ekonomi için işbirlikçi üretim; bir topluluk yaklaşımı- büyük bir -10.000.000 Euro’dur – Avrupa’nın her yerinden 23 ortakla H2020 Araştırma ve Yenilik Programının Avrupa Projesi. Koordinatör Belçika’dan Leuven Katolik Üniversitesi’dir. Proje, 1 Haziran 2019’da başlayan ve 31 Mayıs 2023’te...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/sectors-finance.jpg

Finansal Kurumlar Sektörü son yıllarda sosyo-ekonomik, düzenleyici ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızlı değişimlere uğramıştır. Finansal hizmetlerin birçok durumda Lehman sonrası dünyadaki dünya finansal krizinin kaynağında yattığı ya da devlet borcu krizinin ardından yer aldığı tespit edilmiştir. Bankacılık sektörü aracılığıyla ülke ekonomisine ya da şiddetli ekonomik gerilemenin bir sonucu olarak finansal kurumların kendilerine uygulanan muazzam...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/sectors-deriner.jpg

Enerji, su kaynakları yönetimi, atık yönetimi ve ayrıca çevre koruma ve koruma planları, büyüme ve rekabet gücü oranlarıyla ifade edildiği gibi, kalkınma ile doğrudan ilişkilerinden dolayı dinamik eğilimler ve dolayısıyla karmaşık zorluklar sergilemektedir. Büyümeyi doğal kaynaklardan ayırarak kalkınmanın sürdürülebilirliğini artırmak hayati önem taşımaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, değişen enerji üretim karışımı ve karbondan arındırma...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/sectors-donation.jpg

Kalkınma yardımı ve uzmanlık, dünya çapındaki birçok ülke için kaynak kısıtlamaları ve proje ve programları planlama, geliştirme ve uygulama kapasitesinin olmaması açısından özel bir önem kazanmıştır. Uluslararası bağışçılar ve kalkınma kuruluşları, çok çeşitli teknik ve idari olanaklarla birlikte finansal destek sağlayarak, gelişmekte olan ve gelişmemiş dünyanın sosyo-ekonomik ilerleme önündeki engelleri aşmalarına yardımcı olur. Avrupa Birliği,...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’s presence is directly related to the history of PLANET S.A., the largest member of Planet Group, a privately owned company having as shareholders its top management and the National Bank of Greece, and being a leading consulting firm in South Eastern Europa and Eastern Mediterranean since 1987.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.