https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/dsfsf.-640x640.jpg

Genel Konsorsiyum Toplantısı PLANET TURKEY 7-8 Kasım tarihlerinde Hollanda’nın Venlo kentinde POP MACHINA projesinin genel konsorsiyum toplantısına katıldı. Yapımcı toplulukları harekete geçirmek için genel strateji ve metodoloji üzerinde anlaşmaya varıldı ve Şehir Toplulukları’nın başlatacağı çalıştayların planlanması. İstanbul’da Yaygınlaştırma Etkinliği 28 Kasım 2019 PLANET Türkiye, diğer ortaklarla birlikte, POP MAKİNA proje hedeflerinin ve faaliyetlerinin ve İstanbul...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/eunews.jpg

PLANET TURKEY, “Seçilmiş ve Seçilmemiş Yerel Yönetim Memurları Arasında Etik Bilincin Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım”ı konsorsiyum ortağı olarak uygulamaya başlamıştır. Projenin genel amacı, “Avrupa Standartları ile birlikte Türkiye için Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II Gösterge Strateji Belgesinde belirlenen önceliklere uygun olarak yerel yönetimlerde etik ve yolsuzlukla mücadele çabalarına katkıda bulunmaktır”. Bu bağlamda, Projenin amacı...

PLANET TURKEY, konsorsiyum ortağı olarak “COSME Programının Koordinasyonunun ve Teşvikinin Artırılması ve KOBİ Destek Altyapısı için Kapasite Geliştirme için Teknik Yardım”ı uygulamaya başladı. COSME programı, KOBİ’lerin finansmana erişimini iyileştirmeyi amaçlayan İşletmelerin ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rekabet Edebilirliğine yönelik büyük Avrupa girişimidir. Küresel ekonomik kriz sonrasında AB ekonomisinin canlandırılması için 2020 Stratejisi hedeflerine ulaşılmasında...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/popmachinakare.jpg

PLANET TURKEY, POP-MACHINA Projesi’nde İstanbul’daki pilot uygulamayı desteklemekten sorumlu kuruluş olarak yer almaktadır. POP MAKİNA – Döngüsel ekonomi için işbirlikçi üretim; bir topluluk yaklaşımı- büyük bir -10.000.000 Euro’dur – Avrupa’nın her yerinden 23 ortakla H2020 Araştırma ve Yenilik Programının Avrupa Projesi. Koordinatör Belçika’dan Leuven Katolik Üniversitesi’dir. Proje, 1 Haziran 2019’da başlayan ve 31 Mayıs 2023’te...

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’s presence is directly related to the history of PLANET S.A., the largest member of Planet Group, a privately owned company having as shareholders its top management and the National Bank of Greece, and being a leading consulting firm in South Eastern Europa and Eastern Mediterranean since 1987.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.