Planet Turkey İçin Yeni Bir Proje

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/popmachinakare.jpg

PLANET TURKEY, POP-MACHINA Projesi’nde İstanbul’daki pilot uygulamayı desteklemekten sorumlu kuruluş olarak yer almaktadır.

POP MAKİNA – Döngüsel ekonomi için işbirlikçi üretim; bir topluluk yaklaşımı- büyük bir -10.000.000 Euro’dur – Avrupa’nın her yerinden 23 ortakla H2020 Araştırma ve Yenilik Programının Avrupa Projesi. Koordinatör Belçika’dan Leuven Katolik Üniversitesi’dir.

Proje, 1 Haziran 2019’da başlayan ve 31 Mayıs 2023’te sona erecek olan “İklim eylemi, çevre, kaynak verimliliği ve hammaddeler” Toplumsal Zorluğunu ele almaktadır.

POP-MACHINA, AB döngüsel ekonomisi için maker hareketinin ve işbirlikçi üretimin gücünü ve potansiyelini göstermeyi amaçlıyor.

Döngüsel ekonominin temel ilkelerini takip etmeye istekli olan yapımcı toplulukları kurmayı ve/veya güçlendirmeyi, böylece sosyal içermeyi teşvik etmeyi ve şehirleri daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

POP-MACHINA’nın kentsel gelişim çerçevesi, metodolojileri ve işbirlikçi üretim araçları ile birlikte 7 yerel yönetimde (Leuven, Piraeus, Selanik, Santander, İstanbul, Kaunas ve Venlo) pilot projeler olarak uygulanarak döngüsel topluluk temelli işbirlikçi üretimin nasıl yardımcı olabileceğini gösterecek. şehirler daha döngüsel bir ekonomi modeline doğru ilerliyor.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.