Program, Proje ve Sözleşme Yönetimi

Program, Proje ve Sözleşme Yönetimi (PPCM), mühendislik danışmanlık hizmetlerimizin temel taşı ve bütünleştiricisidir. Altyapı Geliştirme Hizmetleri yelpazesinde yansıtıldığı gibi, projeleri (tekli veya çoklu/eşzamanlı) başlatma, planlama, tasarım ve tedarikten inşaat, işletmeye alma ve kapatmaya kadar yönetiyoruz. Ayrıca, Müşterilerimizin PPCM’deki olgunluklarını geliştirmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan danışmanlık hizmetleri sunuyoruz (örn. PM sistemlerinin, prosedürlerin ve araçlarının geliştirilmesi, PMO’nun oluşturulması, eğitim vb.).

Program Yönetimi, tüm şirket veya program projelerinin stratejik vizyon ve hedeflerle uyumlu olmasını ve operasyonel, maliyet, bütçe ve zamanla ilgili hedefleri karşılamasını sağlamada önemli bir rol oynar. Sunduğumuz program yönetimi hizmetleri başlıca şunları içerir:

 • Uluslararası akredite metodolojilere ve sektördeki en iyi uygulamalara dayalı olarak Program/Portföy Yönetimi için prosedürlerin, sistemlerin ve araçların geliştirilmesi;
 • Bir Program Yönetim Ofisinin (PMO) ve/veya bir Kurumsal PMO’nun tasarımı ve kurulması;
 • Bir PMO’nun personel alımı ve işletilmesi;
 • Performans göstergelerinin oluşturulması dahil olmak üzere program planlaması;
 • Program risk değerlendirmesi ve yönetimi;
 • Program izleme ve raporlama;
 • Programın değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi.

Proje Yönetiminin başarılı proje uygulamasını (yani projeleri kapsam dahilinde, zamanında, bütçede ve istenen kalitede tamamlama) sağlamadaki önemli rolünün yanı sıra, güçlü bir proje yönetimi disiplini oluşturmak son zamanlarda şirketler için yüksek bir öncelik haline gelmiştir. Kuruluşlar arasında uygun proje yönetimi uygulamalarının uygulanması, stratejik bir değer zincirinin oluşturulmasını hızlandırır ve rekabet avantajlarını daha da artırır. Sunduğumuz proje yönetimi hizmetleri başlıca şunları içerir:

 • Uluslararası kabul görmüş metodolojilere ve sektördeki en iyi uygulamalara dayalı olarak Proje Yönetimi için prosedürlerin, sistemlerin ve araçların geliştirilmesi;
 • Proje yönetiminde eğitim;
 • Proje Yönetim Ofisinin (PMO) tasarımı ve kurulması;
 • Bir PMO’nun personel alımı ve işletilmesi;
 • Proje Çizelgeleme ve Takibi;
 • Kaynak Planlaması ve Yönetimi;
 • Maliyet Planlaması ve Kontrolü;
 • Temel Performans Göstergelerinin (KPI’lar) oluşturulması ve izlenmesi;
 • İlerleme İzleme ve Raporlama;
 • Kalite Yönetimi;
 • Kabul Yönetimi;
 • Sorun ve Risk Yönetimi;
 • Değişim Yönetimi;
 • Paydaşlar ve İletişim Yönetimi.

Projelerin çoğu, mal sahipleri veya lehtarlar tarafından dış ekonomik operatörlere ilgili sözleşmelerin verilmesi yoluyla uygulandığından, Sözleşme Yönetimi süreci, her bir satın alma işleminden en fazla değeri elde etmek, projenin teknik ve idari açıdan uygun şekilde denetlenmesini sağlamak için çok önemlidir ve bu da sözleşmenin usulüne uygun ve zamanında yürütüldüğüne bağlıdır. Sözleşme yönetimi hizmetleri genellikle satın alma ve proje yönetimi danışmanlığına eşlik eden hizmetler olarak sunulur. Sunduğumuz hizmetler başlıca şunlardır:

 • Yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerine karşı performansının izlenmesi;
 • Raporların ve çıktıların kabul/onay sürecinin desteklenmesi;
 • Sözleşme uygulama durumu için yönetim raporlaması;
 • Değişiklik taleplerinin ele alınması ve sözleşme değişikliklerinde destek;
 • Hasar yönetiminde yardım;
 • Faturaların kontrolü ve ödeme prosedürünün denetimi;
 • Sözleşme belgelerinin yönetimi;
 • Uyuşmazlık çözüm sürecinin desteklenmesi;
 • Sözleşme kapatma sürecinin desteklenmesi.
https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.