Geliştirme Danışmanlığı

Rekabetçilik, sosyal uyum ve sürdürülebilir kalkınmaya dayalı küreselleşmiş bir ekonomide akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi hedefleyen; politika oluşturma ve OP’lerin planlanması ve uygulanmasına dahil olan hükümet, bölgesel ve yerel makamlar, mevcut finansmanı uluslararası düzenlemelerin hüküm ve koşullarına göre hızlı, etkili ve verimli bir şekilde kullanmak için özel teknik yardım aramaktadır.
Devlet yardımı girişimlerinin potansiyel yararlanıcıları olarak özel teşebbüsler, OP’lerden fon almaya uygun ve aynı zamanda gerçek ihtiyaçlarına ve mevcut piyasa koşullarına karşılık gelen uygulanabilir projeler hazırlamak ve uygulamak için amaca uygun danışmanlık destek hizmetlerine ihtiyaç duyarlar.
PLANET Turkey, ülkenin önemli projelerinin uygulanmasında güçlü deneyime sahip, özel araçlar ve metodolojiler geliştirmiş ve benzersiz bilgi birikimine ve deneyimli personele ve işbirlikçilere sahip olmasıyla Geliştirme Danışmanlığı Hizmetlerinin sağlanmasında kilit bir aktördür.
Kamu idarelerine (ulusal, bölgesel ve/veya yerel düzeyde) ve çeşitli sektörlerden özel aktörlere sunduğumuz hizmetlerin kapsamı, kalkınma sürecinin tamamını kapsamaktadır. Politika/stratejik planlama ve finansmandan izleme, kontrol ve değerlendirmeye kadar her kuruluşun misyon ve vizyonunu yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu benzersiz operasyonel yeteneklere odaklanıyoruz.
Her görev için, ilgili müşterinin ihtiyaçlarına uygun eksiksiz bir danışmanlık hizmetleri paketi sunuyoruz. Özellikle, Geliştirme Danışmanlığı Hizmetlerimiz aşağıdaki kategorilerden birine girer:
PLANET Turkey, her bir görev için ilgili müşteri(ler)in ihtiyaçlarına uygun eksiksiz bir danışmanlık hizmetleri paketi sunar. Özellikle PLANET Turkey tarafından sunulan Geliştirme Danışmanlığı Hizmetleri aşağıdaki kategorilerden birine girmektedir:

  • Bölgesel Strateji ve Politika Geliştirme
  • Eş-finansmanlı Özel Yatırımlar Taraması
  • KOBİ Geliştirme Desteği
https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.