Eş-finansmanlı Özel Yatırımlar Taraması

Bu hizmetler, özel işletmelerin yatırım stratejilerini planlama ve rekabet güçlerini artırmak ve yaşayabilirliklerini sağlamak için gerekli projeleri uygulamak için AB finansman kaynaklarına erişim kazanma ihtiyaçlarını ele almaktadır. PLANET Türkiye bu amaçla hem yatırımcılara hem de bu süreçlerde yer alan finans kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özellikle, Yatırımcılara yönelik hizmetler şunları içerir:

Proje Tanımlanması ve Finansmanı

 • Yatırım projesi yapılanması
  Finansman kaynaklarının (hibeler, öz sermaye, krediler) ve fırsatların analizi
  Fizibilite çalışması ve maliyet-fayda analizi

Proje Planlaması

 • Yatırım projesi detaylı planlama
  Proje Yönetimi yapısı
  Tedarik stratejisi
  Finansman Başvurusu

Proje Yönetimi

 • Proje izleme ve kontrol
  Proje yönetimi ve raporlama
  Anahtar teslimi çözümlerin teslimi

Müşterinin talebi üzerine PLANET Türkiye, projenin günlük yönetimini tamamlanana kadar yürütme sorumluluğunu kolayca üstlenebilir ve proje sahibinin yatırımın temel konularına konsantre olmasını sağlar.
Ayrıca PLANET Turkey, İşletme Otoriteleri veya Finans Mühendisliği Araçları (örn. Girişim Sermayesi Fonları, Garanti Fonları ve Kredi Fonları) olarak hareket eden Kamu veya Özel Kuruluşlara hibeler veya geri ödenebilir yardım şeklinde işletmelere finansman sağlayan hizmetler sunmaktadır. Bu tür hizmetler şunları içerir:

Proje Kimliği

 • Farkındalık kampanyaları ve tanıtım faaliyetleri
  Potansiyel yatırımcılar için yardım masasının kurulması ve işletilmesi
  Yatırım ön değerlendirmesi

Proje Teklifi Değerlendirmesi

 • Uygunluk uygunluğu
  Proje olgunluk değerlendirmesi
  Yatırım ve işletme harcamalarının ve beklenen gelirlerin adaletinin kontrolü

Proje Uygulama Takibi

 • Uygulama izleme ve kontrol
  İdari ve yerinde kontroller
  Yatırım kapanışı.
https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.