Bölgesel Strateji ve Politika Geliştirme

PLANET Türkiye, çeşitli sektörlerde ekonomik ve sosyal politika geliştirmede merkezi ve bölgesel düzeyde hükümetlere yardımcı olur.

Tam teşekküllü akıllı uzmanlaşma stratejilerinin geliştirilmesi, operasyonel planlama ve bunların uygulanması için teknik destek de dahil olmak üzere PLANET Türkiye hizmetlerinin temel taşını oluşturur.

PLANET Türkiye tarafından sağlanan hizmetler şunları içerir:

Bölgesel ekonomi ve girişimcilik dinamikleri, sektörler ve endüstriler, ihracat performansı – potansiyel ve gelişen teknolojiler, insan sermayesi – inovasyon potansiyeli ve bilgiye dayalı gelişim için beceriler, temel varlıklar, ilgili küresel etkiler dahil olmak üzere genel bağlam ve üretken ve çalışma ortamının analizi. Eğilimler ve öngörü, ihtiyaçların ve ekonomik ve toplumsal zorlukların belirlenmesi. Yönetişim ve bölgesel karar alma yapıları.
Zayıf yönleri ve tehditleri ele almak ve güçlü yönlerden ve fırsatlardan yararlanmak için uygulamaların belirlenmesi – SWOT, PESTLE, kuvvet alanı, senaryo planlama analizleri. Vizyonun tanımı: büyük zorluklar, temel varsayımlar, fizibilite. İş ekosisteminin rekabet gücü, danışma ve öncelikli sektörlerin seçimi. Öncelikli sektöre göre girişimci keşif, hedefler ve sonuç göstergeleri. Açık ve özlü strateji belgelerinin hazırlanması – paydaşlarla istişareler.
Entegre operasyonel planların detaylandırılması: müdahale mantığı / politika karışımının tanımı, ulusal veya uluslararası kaynaklardan ve özel sektörden finansman kaynakları – genel bütçeleme, eylem planlaması, çıktı göstergeleri.
İzleme mekanizması ve yönetişim sistemlerinin tanıtımı: ölçüm ve izleme yönetişimi, izleme sistemi, veri ve göstergelerin toplanması için en iyi uygulamalar – uygulama, ilerleme ve değerlendirme raporlarının takibi. Entegre ölçme ve değerlendirme süreçleri.
Yeni politikaların/stratejilerin benimsenmesini desteklemek için kapasite geliştirme ve kurumsal güçlendirme. Operasyonel programların ve yenilik süreçlerinin uygulanmasını aktif olarak ilerletmek, canlandırmak ve koordine etmek için bölgesel aktörlere sürekli teknik destek sağlanması.
Geliştirme sürecine aktif olarak katılması ve/veya akıllı bir uzmanlaşma stratejisi paradigmasına geçiş için yetkilendirilmesi için özel sektöre teknik destek sağlanması.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.