ETİK Projesinde Konsorsiyum Ortağı Olarak Planet Turkey

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/eunews.jpg

PLANET TURKEY, “Seçilmiş ve Seçilmemiş Yerel Yönetim Memurları Arasında Etik Bilincin Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım”ı konsorsiyum ortağı olarak uygulamaya başlamıştır.

Projenin genel amacı, “Avrupa Standartları ile birlikte Türkiye için Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II Gösterge Strateji Belgesinde belirlenen önceliklere uygun olarak yerel yönetimlerde etik ve yolsuzlukla mücadele çabalarına katkıda bulunmaktır”.

Bu bağlamda, Projenin amacı aynı zamanda “etik kültürü teşvik etmek ve seçilmiş ve seçilmemiş yerel yönetim yetkilileri arasında hizmet sunumları sırasında etik olmayan davranışları ve yolsuzluğu en aza indirmektir”.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’s presence is directly related to the history of PLANET S.A., the largest member of Planet Group, a privately owned company having as shareholders its top management and the National Bank of Greece, and being a leading consulting firm in South Eastern Europa and Eastern Mediterranean since 1987.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.