ETİK Projesinde Konsorsiyum Ortağı Olarak Planet Turkey

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/eunews.jpg

PLANET TURKEY, “Seçilmiş ve Seçilmemiş Yerel Yönetim Memurları Arasında Etik Bilincin Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım”ı konsorsiyum ortağı olarak uygulamaya başlamıştır.

Projenin genel amacı, “Avrupa Standartları ile birlikte Türkiye için Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II Gösterge Strateji Belgesinde belirlenen önceliklere uygun olarak yerel yönetimlerde etik ve yolsuzlukla mücadele çabalarına katkıda bulunmaktır”.

Bu bağlamda, Projenin amacı aynı zamanda “etik kültürü teşvik etmek ve seçilmiş ve seçilmemiş yerel yönetim yetkilileri arasında hizmet sunumları sırasında etik olmayan davranışları ve yolsuzluğu en aza indirmektir”.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.