COSME Projesinde Konsorsiyum Ortağı Olarak Planet Turkey

PLANET TURKEY, konsorsiyum ortağı olarak “COSME Programının Koordinasyonunun ve Teşvikinin Artırılması ve KOBİ Destek Altyapısı için Kapasite Geliştirme için Teknik Yardım”ı uygulamaya başladı.

COSME programı, KOBİ’lerin finansmana erişimini iyileştirmeyi amaçlayan İşletmelerin ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rekabet Edebilirliğine yönelik büyük Avrupa girişimidir. Küresel ekonomik kriz sonrasında AB ekonomisinin canlandırılması için 2020 Stratejisi hedeflerine ulaşılmasında KOBİ’lerin önemi dikkate alınarak AB tarafından geliştirilmiş bir Birlik Programıdır. Program 2014-2020 tarihlerini kapsamaktadır.

Projenin amacı, aracı kuruluşların ve KOBİ’lerin COSME konusundaki bilgilerini artırmak ve Programa ve Küçük İşletmeler Yasası çerçevesine etkin katılım için Türkiye’deki koordinasyon kapasitelerini geliştirmektir.

Beklenen sonuçlar şunlardır: “KOSGEB’in COSME’yi koordine etmek için kurumsal kapasitesinin artırılması; Türkiye’deki mevcut ve potansiyel COSME yararlanıcılarının desteği; ve Türkiye’de COSME tanıtımının arttırılması.”

Başlıca faaliyetler arasında; COSME’nin koordinasyonunda KOSGEB’in kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi; Mevcut ve potansiyel COSME yararlanıcılarına, yani odalar, belediyeler, vakıflar, dernekler, kamu kuruluşları, finansal aracılar, kalkınma ajansları, üniversiteler vb. için destek. Çeşitli etkinlikler ve tanıtım materyallerinin ve çevrimiçi araçların yaygınlaştırılması ve bir sonraki Birliğin başlatılması yoluyla COSME’nin tanıtılması Program.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.