Teknik Danışmanlık Hizmetleri

PLANET Türkiye, bir projenin yaşam döngüsünün farklı aşamalarıyla doğrudan ilgili altyapı geliştirme hizmetlerinin yanı sıra eksiksiz bir Teknik Danışmanlık Hizmetleri yelpazesi sunar. Hem kamu hem de özel sektörü kapsayan bu hizmetler, hazırlıktan izleme ve tamamlamaya kadar proje yaşam döngüsünün tüm aşamalarındaki geniş bir ihtiyaç yelpazesini ele alır ve gösterge olarak aşağıdakileri içerir:

Çeşitli kullanımlar ve su kalitesi için bina standartlarından kadastro gelişimine kadar ulusal veya bölgesel düzeyde politikaların oluşturulması;
Ulusal ulaştırma ve enerji sistemlerinde düzenleyici ve operasyonel çerçeve reformu dahil sektörel strateji ve politikaların oluşturulması veya ulaştırma operatörleri ve enerji üreticileri pazarında düzenleyici otoritelerin kurulmasına yönelik yardım;
Belirli bir programlama dönemi boyunca ulusal/bölgesel düzeyde anlamlı kriterlere göre dikkate alınan altyapı müdahalelerinin yapıcı önceliklendirilmesi;
Teknik durum tespiti (ve tüm çevresel ve sosyal konular), uygun işlem yapısının formülasyonu ve mali kapanışa kadar genel destek dahil, KÖİ/İmtiyaz planlarının hazırlanmasında UFK’lara ve Hükümetlere teknik yardım;
Gayrimenkul ve altyapı varlıklarının KÖİ/İmtiyaz planlarında potansiyel yatırımcılara iş zekası hizmetleri;
Altyapı yatırım projeleri için Bağımsız Mühendis/Bağımsız Onaylayıcı (IE/IC) veya Borç Veren’in Teknik Danışmanı (LTA) hizmetleri.

Ayrıca, aşağıdakiler gibi bir dizi özel teknik danışmanlık hizmeti sunuyoruz:

Performansı ve maliyet etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için ulaşım koridorlarının ve su temini/kanalizasyon ağlarının veya kamu/ticari binaların yönetimi;
Mülk portföylerinin detaylı değerlemesi;
Kentsel/mekansal planlama ve geliştirme için büyükşehirler düzeyinde Yetkililere Destek;
Enerji tüketiminin/atık üretiminin/hava kirliliğinin azaltılması ve bunların hareketlilik/erişilebilirlik ile dengelenmesi ile ilgili olarak tedarik zinciri optimizasyonu;
Pazar araştırması ve müşteri memnuniyeti anketleri;
Güvenlik veya standartlarla ilgili sertifikaların verilmesi, ör. EN13816 – son kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine dayalı olarak yeterli kalitede ulaşım hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin;
Belirli hedef gruplara yönelik eğitim kursları ve oturumları, ör. toplu taşıma sürücüleri.

Yukarıda belirtilen hizmetler, müşterilerimize çok çeşitli ihtiyaçlarda etkin bir şekilde yardımcı olmak için karmaşık özelliklerin ve karşılıklı ilişkilerin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Kamu ve özel sektördeki farklı geçmişleri ve deneyimleri sayesinde, profesyonellerimiz yukarıdaki disiplinlerde geniş bir şirket içi uzmanlığı garanti eder. Ayrıca, pazardaki lider konumumuza bağlı olarak önemli işbirlikleri aracılığıyla, kolayca ek bilgiler sağlıyor ve teknik danışmanlık içeren her türlü politika/teknik/yönetim konularını ele alıyoruz.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.