Tasarım & İhale Yönetimi

Hazırlık aşamasının tamamlanmasının ardından, ilgili ihalenin uygun şekilde başlatılması ve uygulamaya uygun adayların çekilmesi için altyapı projelerinin planlama aşamasında ayrıntılı tasarım yönetimi ve yeterli desteğin sağlanması gerekmektedir.

Hizmetlerimiz, aşağıdakileri içeren geniş bir altyapı/tesis tipolojisi için Tasarım Yönetimi desteğinin tüm kapsamlı yönlerini kapsar:

 • Detaylı proje planlama değerlendirmesi ve ön tasarım ve kalite kontrol;
 • Ayrıntılı tasarım ve kontrol tasarımı çıktısının gözden geçirilmesi, inşa edilebilirliğin değerlendirilmesi (değer mühendisliği);
 • Uygulama planı detaylandırma/onaylama: zaman planı optimizasyonu, kritik kilometre taşlarının belirlenmesi, kaynak tahsisi ve maliyet tahmini, proje yönetimi organizasyonu;
 • İzin yönetimi: kamulaştırmalar, kamu makamlarının izin yönetimi, çevresel etki çalışmalarının izlenmesi, çevresel hüküm ve koşulların detaylandırılması ve izlenmesi.

Görevlerimiz sıklıkla, Sözleşme Makamlarına farklı ihale prosedürleri ve her tür sözleşmede (hizmetler, mallar, yapım işleri) aşağıdakileri içeren İhale Yönetimi desteğinin sağlanmasını içerir:

 • Tedarik stratejisinin geliştirilmesi;
 • Teknik şartname, BoQ ve çizimler dahil olmak üzere ihale dokümanlarının hazırlanması;
 • İhale sürecinin yönetimi;
 • Tekliflerin/tekliflerin değerlendirilmesi (teknik konulara vurgu);
 • Sözleşme görüşmeleri ve imza.

Entegre yaklaşımımız, müşterilerimize aşağıdaki konularda yardımcı olmak için tasarım ve ihalenin tüm kritik yönlerinin dikkate alınmasını sağlar:

 • Tasarımların kalitesinin, ihale belgelerinin eksiksizliğinin ve uygunluğunun sağlanması, uygun/uygun yüklenicilerin seçilmesi;
 • Pratik olmayan çözümleri veya zaman alıcı süreçleri önlemek, sıklıkla bir projenin finansmanını ve nihayetinde uygulanmasını tehlikeye atmak.

Zamanla, tüm ana tesis/altyapı türlerini inceleme konusunda kapsamlı deneyime sahip, akredite yerel ve uluslararası firmalarla uzun süreli, verimli bir işbirliği geliştirdik. Bu nedenle, düzenlemeler ve diğer yasal konularla ilgili ortak zorluklarla veya proje tasarımı ve geliştirmesini ve ayrıca satın alma ve sözleşme sürecini yöneten yerel özelliklerle verimli bir şekilde başa çıkma konumundayız.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.