Strateji ve Finans Hizmetleri

Ticari işletmelerin ve kuruluşların karşılaştığı zorluklar, mevcut durumlarını ve gelecekteki gelişimlerini etkileyen kritik kararların formüle edilmesini, değerlendirilmesini ve eyleme geçirilmesini gerektirir.

Çoğunlukla stratejik ve/veya finansal nitelikte olan bu tür zorluklar, özel önem taşıyan sorunları belirledik ve bu alandaki hizmetlerimizi aşağıdaki temalar etrafında kümelendirdik:

Kurumsal Strateji ve İş Planlaması
Entegre Yeniden Yapılandırma
Özelleştirme Danışmanlığı
Kurumsal & Proje Finansmanı
Finansal Kurumlar Dönüşümü

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’s presence is directly related to the history of PLANET S.A., the largest member of Planet Group, a privately owned company having as shareholders its top management and the National Bank of Greece, and being a leading consulting firm in South Eastern Europa and Eastern Mediterranean since 1987.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.