Strateji ve Finans Hizmetleri

Ticari işletmelerin ve kuruluşların karşılaştığı zorluklar, mevcut durumlarını ve gelecekteki gelişimlerini etkileyen kritik kararların formüle edilmesini, değerlendirilmesini ve eyleme geçirilmesini gerektirir.

Çoğunlukla stratejik ve/veya finansal nitelikte olan bu tür zorluklar, özel önem taşıyan sorunları belirledik ve bu alandaki hizmetlerimizi aşağıdaki temalar etrafında kümelendirdik:

Kurumsal Strateji ve İş Planlaması
Entegre Yeniden Yapılandırma
Özelleştirme Danışmanlığı
Kurumsal & Proje Finansmanı
Finansal Kurumlar Dönüşümü

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.