Organizasyonel Dönüşüm

Organizasyonel verimlilik, tüm dönüşüm ve performans iyileştirme çabalarında önemli bir unsurdur. Performans hedeflerini yeniden tanımlamak ve organizasyon operasyonlarını yeniden düzenlemek, genellikle organizasyonel yeniden yapılanmayı gerektirir. Düzenli olarak ortaya çıkan soru, hangi organizasyon yapısının organizasyon operasyonlarını, stratejisine ve ana iş tercihlerine uygun olarak iyileştirilmiş performansa yol açacak şekilde barındırmak için en iyi olduğudur.

PLANET Türkiye, süreçlerde, kaynaklarda ve teknolojik destekte beklenen veya meydana gelen değişikliklerle tamamen uyumlu, başarılı strateji yürütme ve sürdürülebilir performans sağlayan sağlam organizasyonel yapıların tasarımı yoluyla bu zorlukların üstesinden gelmek için müşterilerle yakın bir şekilde çalışır.

Yukarıdaki bağlamda PLANET Türkiye aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

Organizasyonel yapı analizi ve (yeniden) tasarım
Kuruluş birimleri için işlevler ve roller açıklaması
Yetki, sorumluluk ve sorumlulukların tahsisi
Yönetim ve karar verme sistemleri
İş yeniden tasarımı – İş tanımlarının geliştirilmesi
Eğitim programları ve personel motivasyonu dahil olmak üzere yetenek geliştirme
Ağ yapılandırması iyileştirmesi

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’s presence is directly related to the history of PLANET S.A., the largest member of Planet Group, a privately owned company having as shareholders its top management and the National Bank of Greece, and being a leading consulting firm in South Eastern Europa and Eastern Mediterranean since 1987.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.