KOBİ Geliştirme Desteği

Türkiye’deki KOBİ’ler, ekonomideki toplam katma değerin yaklaşık %50’sini ve ülkedeki tüm işlerin yaklaşık %75’ini oluştururken, katma değerleri, istihdamları ve sayıları artmaya devam ediyor.

Türk hükümetinin ülkenin yapısal temelini güçlendirme ve ekonomiye odaklanma önceliği altında, “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonu ve Türk KOBİ’lerinin rekabetçi ve yüksek teknoloji üstünlüğü güçlenmeye devam edecektir.

Türkiye’de girişimcilik AB ortalamasının üzerindeyken, beceriler ve yenilik, çevre ve ‘duyarlı yönetim’ AB performansı ile karşılaştırılabilir.

Uluslararasılaştırmanın yanı sıra, iyileştirmeler temel olarak aşağıdakilere odaklanmalıdır:

Finansmana erişim; esas olarak geç ödemelerle ilgili mevzuatı iyileştirmek ve yaptırımı sağlamak;
‘İkinci şans’; esas olarak iflası çözmek için zamanı azaltmak ve tasfiyeden sonra dürüst girişimciler için otomatik işten çıkarmayı teşvik etmek;
Yenilikçi üretim süreçleri; Ar-Ge’nin ticarileştirilmesini engellemeden, KOBİ’lerin yenilikçi üretim araçlarını ve ilgili organizasyonel önlemleri benimseme kapasitesini desteklemek için temel olarak mali ve yasal girişimlerde bulunulmalıdır.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’s presence is directly related to the history of PLANET S.A., the largest member of Planet Group, a privately owned company having as shareholders its top management and the National Bank of Greece, and being a leading consulting firm in South Eastern Europa and Eastern Mediterranean since 1987.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.