İnşaat Yönetimi ve Denetimi

İnşaat Yönetimi, yapılı çevremizi (yollar, köprüler, binalar, endüstriyel tesisler vb.) formüle eden karmaşık süreci yönetmek anlamına gelir. Bir altyapı geliştirme projesinin başarılı sonucu için, gerekli kaynakları (işçilik, malzeme, ekipman, zaman ve para) düzene sokmak ve proje sahibi kavramını ve tasarımcıların çalışmalarını somut sonuçlara dönüştürmek hayati önem taşımaktadır.
Ulaştırma, binalar ve diğer sivil altyapı, enerji ve çevre gibi çeşitli sektörlerde hem kamu hem de özel yatırımcılar için küçük, orta ve büyük ölçekli altyapı projelerinin inşaat yönetimini; kalite, maliyet ve programa göre denetimini üstlenerek müşterilerimizin hedeflerini karşılıyoruz.
Gerekli tüm uzmanlıkları ve yetenekleri bir araya getiren; ilişkili tüm izleme, kontrol prosedürleri ve sistemler tarafından desteklenen deneyimli inşaat yöneticileriyle işbirliği yaparak, aşağıdakileri kapsayan yüksek değerli inşaat ve inşaat öncesi yönetimi hizmetleri sunuyoruz:

İnşaat Öncesi Aşama

 • Ön çalışma programı ve maliyet planının geliştirilmesi ve bir yönetim ve koordinasyon yapısının kurulması dahil olmak üzere proje planlaması;
 • Tedarik ve sözleşme stratejisi;
 • Tasarımların gözden geçirilmesi ve değer mühendisliği;
 • İnşaat ihale dokümanlarının incelenmesi;
 • Analitik Keşif Listesinin (BofQ) gözden geçirilmesi;
 • İşlerin ve malzeme sözleşme(ler)inin verilmesi için satın alma ve ihale sürecinde destek ve tavsiye;
 • Müşterilere inşaat aşamasının riskleri ve sigortası ile özellikle sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili yasal görevleri hakkında tavsiyeler.

İnşaat Aşaması

 • Yüklenicinin/yüklenicilerin yasal gerekliliklere ve sözleşmeden doğan yükümlülüklere karşı performansının izlenmesi;
 • Günlük yerinde denetimlerin yapılması;
 • Hasar ve kusurların tespiti ve giderilmesinin denetimi;
 • Malzeme ve işçilik kalitesinin belgelendirilmesi;
 • Faturaların incelenmesi ve teknik onaylanması;
 • Maliyet kayıtlarının tutulması;
 • Analitik çalışma takviminin ve ayrıntılı maliyet planının izlenmesi ve kontrolü; kararlaştırılanlardan sapma olması durumunda eylemin başlatılması;
 • Müşteriye düzenli ilerleme raporlaması;
 • Varyasyonların ve talep yönetiminin desteklenmesi;
 • Uyuşmazlık çözüm sürecinin desteklenmesi;
 • Tüm malzemelerin, ürünlerin ve sistemlerin (inşa edildiği gibi) miktar ölçümü;
 • Muayene, test ve devreye alma prosedürlerinin izlenmesi ve koordinasyonu;
 • Proje’nin aşamalı olarak devredilmesine ilişkin düzenlemeler ve Proje’nin ele geçirilmesinin lojistiği konusunda Müşteriye tavsiye ve yardım;
 • Görevlerini planlamak, izlemek ve denetlemek için Projeye dahil olan üçüncü taraflarla (ör. finansman kuruluşları, kamu yetkilileri, tasarımcılar, sigorta şirketleri, avukatlar vb.) gerektiğinde işbirliği;
 • Projenin tamamlanmasına ve sözleşmenin/sözleşmelerin kapatılmasına destek (garanti ve garantilerin alınması, yüklenicilerle kesin hesap mutabakatı, kusur sorumluluğu süresi boyunca kusurların düzeltilmesi, as-built çizim ve belgelerin sınıflandırılması ve elektronik olarak dosyalanması, vb.);
 • Bakım ve servis programlarının hazırlanması ve uygun bakım Yüklenicilerinin tedarik edilmesi konusunda Müşteriye tavsiye ve yardım;
 • Tesisin bakımını yönetme konusunda Müşteriye tavsiye.
https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.