Fizibilite, Hazırlık ve Özel Çalışmalar

Altyapı projelerinin hazırlık aşaması, temel olarak sektörel/coğrafi düzeyde potansiyel katkılarının değerlendirilmesini, tercih edilen inşaat yöntemini ve işletme/bakım gerekliliklerini içeren önemli kriterlere sahiptir. Bu kriterler tipik olarak bir dizi çalışma aracılığıyla ele alınır (sıklıkla proje sahiplerine veya yararlanıcılara yönelik ilgili danışmanlık hizmetleri eşliğinde), en önemlileri ise aşağıdakileri içerir:

 • Proje kimliği ve tanımlama çalışmaları;
 • (Ön)Gerektiğinde görsel keşif veya diğer saha görevleri de dahil olmak üzere fizibilite çalışmaları (saha çalışmaları);
 • Maliyet-Fayda Analizi gibi tekno-ekonomik çalışmalar veya finansal karşılanabilirlik ve planlama, çevresel, sosyal veya bölgesel etki değerlendirmesi vb.ni de içerebilen diğer finansal/sosyo-ekonomik analizler;
 • Ön trafik/işaretleme/park çalışmaları/ kavramsal veya ön mimari tasarım gibi Ulaşım ve Binalar sektöründe hazırlık teknik çalışmaları;
 • Proje inşaatı için gerekli izinlerin alınması için jeoteknik etütler veya diğer gerekli teknik etütler;
 • Terminallerin, büyük çok amaçlı kamu binalarının ve diğer tesislerin master planlaması;
 • Arazi kullanımı/şehir planlama çalışmaları, gayrimenkul geliştirme için teknik durum tespiti, gayrimenkul bağlamında pazar araştırması/tahminler, arsa parsel tanımlama sistemleri vb. gibi
 • Şehir Planlama, Gayrimenkul ve Kadastro Geliştirme sektöründe hazırlık teknik çalışmaları. ;
 • Stratejik Çevresel Değerlendirme (SEA), Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve enerji veya atık su arıtma tesislerinin kavramsal tasarımı gibi Enerji ve Çevre alanındaki hazırlık teknik çalışmaları;
 • AB eş finansmanı için Proje Başvurusunun Hazırlanması; ve
 • Sistem/mod düzeyinde ITS uygulamaları, politika uyumlaştırması (örneğin AB Müktesebatı veya benzeri ile), lojistik veya yol güvenliği araştırma projeleri vb. gibi çeşitli özel çalışmalar.

Entegre yaklaşımımız, inşa edilebilirlikten yasal/çevresel/bütçe kısıtlamalarına uygunluğa kadar tüm kritik hususların, son kullanıcılarına kapsamlı kullanım ve değere sahip anlamlı projeler sunmak için dikkate alınmasını sağlar. Bu amaçla müşterilerimize ulaştırma, inşaat, enerji ve çevre altyapı projelerinin tanımlanması, hazırlanması, olgunlaşması ve finansmanı konularında hizmet vermekteyiz.

Gerektiğinde, birinci sınıf profesyonellerimiz ek uzmanlık sağlamak adına; kritik politika , uygulama, yönetim konuları veya diğer özel konularda uzmanlık sağlamak için önde gelen veya pazardaki niş firmalardan uzman uluslararası ve yerel işbirlikçilerle ve ayrıca geniş bir uzmanlık yelpazesinde tasarım uzmanlarıyla birleştirilir.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.