BİT Danışmanlığı

Mevcut son derece rekabetçi ve dinamik iş ortamında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), bir rekabet avantajı kaynağı ve iş operasyonlarını otomatikleştirme ve düzene sokma çabasında önemli bir araç oluşturduğundan, bir kuruluşun başarısı için her zamankinden daha fazla kritik bir etkinleştiricidir. .

PLANET Türkiye, kuruluşların BİT varlıklarını iş ihtiyaçları ve stratejik vizyonlarının hizmetine sunmasına yardımcı olan BİT Danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Küçük özel işletmelerden büyük kamu kuruluşlarına kadar, BT sistemlerini entegre etmenin ve bunları iş ihtiyaçları ve stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmenin en iyi yolunu bulmak, bir kuruluşun başarısının merkezinde yer alır. PLANET Türkiye, Bilgi Sistemleri Yaşam Döngüsünün tamamını destekleyerek, çok boyutlu bir yaklaşımdan yararlanarak ve aşağıdaki eksenlerde hizmetler sunarak müşterilerinin BİT’ten elde ettikleri değerleri en üst düzeye çıkarmalarını sağlamaya çalışmaktadır:

BİT Stratejisi ve Dönüşümü
Kurumsal Mimari Tasarım
BT Programı ve Proje Yönetimi
Bilgi ve Sistem Güvenliği
BT Çözümleri Sunumu

PLANET’in Türkiye BİT Danışmanlık hizmetleri, müşterilerin misyon ve hedeflerine dayalı değer üreten önermelere yol açar. Müşteri kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak, müşterileri için beklenen değeri en üst düzeye çıkarmak için personelinin uzmanlık becerilerini kanıtlanmış metodolojiler, yaygın olarak benimsenen standartlar ve en iyi uygulamalarla birleştirir.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.