Altyapı Geliştirme

Büyüme ve istihdamla doğrudan ilişkisi nedeniyle, altyapılar dinamik eğilimler sergiler ve dolayısıyla toplum için toplam maliyeti etkileyen karmaşık zorluklar ortaya çıkarır. Halihazırda, çoğu alanda mevcut olan sınırlı kaynaklar, makul genişleme ile artan talebe hizmet etmek için odaklanmış yönetim gerektirirken, belirgin kamu finansmanı eksikliği, çoğu sağlam proje için KÖİ/İmtiyaz planlarının uygulanmasını gerektirmektedir.
Bu ortamda hakim olan koşullar hakkında derinlemesine bir anlayış geliştiren PLANET Turkey, bu tür karmaşık ihtiyaçlara cevap vermede aktif bir rol üstlenmekte, kamu sektörü yetkililerine ve özel sektör kuruluşlarına tüm ana kaynaklara atıfta bulunarak geniş bir entegre yönetim ve kontrol hizmetleri yelpazesi sunmaktadır (Ulaşım ve hidrolik ağlardan enerji/çevre ve sivil altyapıya ve gayrimenkul ve kadastro geliştirmeye kadar altyapı türleri).

Hizmetlerimiz, proje yaşam döngüsü boyunca tüm ana aşamaların yanı sıra aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli teknik danışmanlık ihtiyaçlarını içermektedir:

  • Fizibilite, Hazırlık ve Özel Çalışmalar
  • Tasarım ve İhale Yönetimi
  • Program, Proje ve Sözleşme Yönetimi
  • İnşaat Yönetimi ve Denetimi
  • Teknik Danışmanlık Hizmetleri
https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.