COSME Programının Koordinasyonunu ve Teşvikini Geliştirmek ve KOBİ Destek Altyapısı için Kapasite Geliştirmek için Teknik Yardım/Türkiye 5/2019 – 5/2022

Mevcut proje ile ulaşılmak istenen amaç, aracı kuruluşların ve KOBİ’lerin COSME konusundaki bilgilerini artırmak ve Programa ve Küçük İşletmeler Yasası çerçevesine etkin katılım için Türkiye’deki koordinasyon kapasitesini geliştirmektir.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’s presence is directly related to the history of PLANET S.A., the largest member of Planet Group, a privately owned company having as shareholders its top management and the National Bank of Greece, and being a leading consulting firm in South Eastern Europa and Eastern Mediterranean since 1987.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.