COSME Programının Koordinasyonunu ve Teşvikini Geliştirmek ve KOBİ Destek Altyapısı için Kapasite Geliştirmek için Teknik Yardım/Türkiye 5/2019 – 5/2022

Mevcut proje ile ulaşılmak istenen amaç, aracı kuruluşların ve KOBİ’lerin COSME konusundaki bilgilerini artırmak ve Programa ve Küçük İşletmeler Yasası çerçevesine etkin katılım için Türkiye’deki koordinasyon kapasitesini geliştirmektir.

https://planet-turkey.com/wp-content/uploads/planet-logo-footer.png

Planet Turkey’nin varlığı PLANET S.A.’nın (Planet Group’un en büyük üyesi; 1987 yılındaki kuruluşundan bu yana, ekonominin ve kamu sektörünün tüm sektörlerindeki müşterileri destekleyerek en büyük müdahalelerin, dönüşümlerin ve altyapı yatırımlarının bir parçası olmuştur) geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. Tüm hakları saklıdır.

Copyright 2021 by PLANET TURKEY. All rights reserved.